Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov (APSÚ) vstúpila do likvidácie a ukončila svoju činnosť.