Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov (APSÚ) zastupuje od roku 1998 najvýznamnejšie spoločnosti poskytujúce spotrebiteľské úvery. Cieľom činnosti APSÚ je predovšetkým ochrana záujmov členských spoločností na finančnom trhu, podpora rozvoja finančných služieb (najmä poskytovania spotrebiteľských úverov), podpora finančnej gramotnosti, presadzovanie spoločných záujmov členov voči zákonodarným a kontrolným orgánom štátnej správy a tretím osobám.

Všetci členovia asociácie majú na poskytovanie spotrebiteľských úverov príslušné povolenie Národnej banky Slovenska (tzv. licenciu)

Asociácia presadzuje dodržiavanie Etického kódexu APSÚ pri podnikateľských aktivitách svojich členov. Záväzok dodržiavať Etický kódex je základnou podmienkou členstva v asociácii.

APSÚ rešpektuje všetky zákonné pravidlá vrátane ochrany hospodárskej súťaže. Aj preto koná v súlade s platnou legislatívou a v rámci svojich stretnutí a komunikácie sa vyhýba vytváraniu obchodných dohôd medzi jednotlivými účastníkmi trhu.

Stanovy APSÚ SR (PDF)