Adresa:

Asociácia poskytovateľov
spotrebiteľských úverov SR

Kopčianska 3756/10,
85101 Bratislava-Petržalka

 

e-mail: apsu@apsu.sk

Mapa