TS: Desaťtisíce Slovákov si už nebudú môcť kúpiť novú chladničku či jazdené auto

29. september 2016

Štátna regulácia tak otvára priestor pre pôžičky od úžerníkov

Novela bola pripravená nedôsledne, bez diskusie s trhom a bez akejkoľvek analýzy dopadov na trh a na spotrebiteľov. Svedčí o tom aj fakt, že prvá verzia schválená v NR SR zakázala obľúbený a bezproblémový splátkový predaj spotrebičov alebo áut či refinancovanie úverov. Tento stav bol opravený až po tom, ako novelu do parlamentu vrátil prezident SR.”

Bratislava 29. 09. 2016 – Bežná výmena pokazenej či starej práčky, chladničky alebo televízora za nový elektrospotrebič, prípadne kúpa jazdeného auta, ostane pre mnohých Slovákov len zbožným želaním. Ďalšia štátna regulácia ich jednoducho odstrihne od možnosti kúpiť si tento tovar na splátky. Opätovné sprísňovanie zákona o spotrebiteľských úverov tak vytláča desaťtisíce Slovákov do čiernej zóny trhu, kde pôsobia úžerníci. Tu ľudia nie sú chránení prísnym dohľadom Národnej banky Slovenska. Novela tak neprináša avizované zlepšenie ochrany finančných spotrebiteľov, no naopak ide skôr proti nim.

Úžerníci môžu mať až 80 tisíc nových „klientov“

Pre mnohých Slovákov sa po novom problémy s pokazenou chladničkou či práčkou, neštartujúcim autom alebo nečakane vysokým nedoplatok na energiách môžu stať doslova neriešiteľnou životnou situáciou. Kým doteraz si mohli na nový spotrebič, alebo opravu požičať od značkovej licencovanej spoločnosti, po novom sa už k legálnemu úveru nedostanú. Veľká časť z nich sa tak môže obrátiť na úžerníkov. „Podľa odhadov Asociácie poskytovateľov spotrebiteľských úverov (APSÚ) vytlačí aktuálne prerokúvaná novela zákona o spotrebiteľských úveroch mimo legálneho trhu zhruba 50 až 80 tisíc súčasných klientov. Hoci ide o spotrebiteľov, ktorí dokážu dlhodobo splácať svoje úvery a ich príjmy a výdavky sa nezmenia, prísnejšia regulácia ich aj tak odstrihne od legálnych úverov,“ povedal Ivan Kahanec, výkonný tajomník APSÚ. Ani spotrebitelia, ktorým sa podarí nové požiadavky splniť, nemajú vyhrané. Čaká ich totiž zníženie komfortu pri nákupe kvôli výraznému rozšíreniu požiadaviek na dokladovanie príjmu bez ohľadu na výšku požadovaného úveru. Výmena pokazenej práčky, alebo chladničky sa tak stane papierovým kolotočom.

Ďalšia nelogická regulácia trhu?

So zmenou podmienok pri poskytovaní spotrebiteľských úverov prichádza Národná banka Slovenska. Jej opatrenie má sprísniť dokladovanie príjmu klienta, posudzovanie jeho výdavkov a zaviesť povinnosť kalkulovať s výdavkovou rezervou na úrovni 20 % disponibilného príjmu. „Členovia APSÚ majú dlhodobo kvalitne nastavený systém na posudzovanie klientovej schopnosti splácať nový úver, čoho dôkazom sú každoročne státisíce spokojných zákazníkov zo všetkých príjmových skupín. Získaním povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov, tzv. licencie, sa potvrdilo, že ich obchodné modely nie sú a ani neboli postavené na nekalých praktikách cieľavedome zameraných na pokútne oberanie klientov o majetok,“ argumentuje Kahanec.

Ďalšie sprísnenie posudzovania bonity klienta a tým pádom vylúčenie desiatok tisíc klientov mimo legálny trh, neprinesie ani zlepšenie podielu zlyhaných úverov, ale nešťastie mnohým klientom, ktorí sa potom obrátia na úžerníkov. Regulácia totiž skokovo obmedzí ponuku tohto typu služieb, dopyt po úveroch či nákupe na splátky zostane minimálne rovnaký. Navrhovanému posudzovaniu výdavkov a započítavaniu rezervy na úrovni 20 % disponibilného príjmu vyhovie v praxi len veľmi malá časť spotrebiteľov. Táto povinnosť poskytovateľa úveru totiž znamená, že bude musieť zohľadňovať nielen životné náklady spotrebiteľa, ale aj náklady osôb, voči ktorým má spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť v zmysle zákona o rodine (napr. vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, detí k rodičom, vyživovacia povinnosť medzi manželmi, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke, a pod.) a tieto zvýšiť o pätinu spotrebiteľovho disponibilného príjmu po odpočítaní jeho nákladov. Pri priemernom čistom príjme na úrovni zhruba 700 eur to nenecháva veľký priestor na riešenie nečakaných, no finančne náročných situácií.

Súčasná realita je taká, že značkoví poskytovatelia úverov združení v asociácii neregistrujú v tejto skupine klientov významne viac zlyhaných úverov, v porovnaní s bonitnejšími klientmi. Celkový podiel úverov, ktoré aj po využití všetkých možností tzv. mäkkého vymáhania skončia v exekúcii, je u nich dlhodobo na úrovni 3,5 % zo všetkých klientov.

Bez zmluvy a v strachu

Klienti vylúčení z trhu novou reguláciou sa pridajú k početnej skupine ľudí, ktorí boli z legálneho úverového trhu vylúčení už decembrovou poslaneckou novelou zákona o spotrebiteľských úveroch. Ide o ľudí s nižšími príjmami, ktorí sa spravidla nedostanú k bankovým úverom. Radi im však požičajú úžerníci, aby okrem vysokých úrokov získali pri omeškaní sa so splátkou aj majetok dlžníka. „V čiernej zóne spotrebiteľ nedostane písomnú zmluvu, ktorá by bola v prípade nesúladu so zákonom vyhlásená za bezúročnú. Nepomôže mu ani NBS, ktorá dohliada len na spoločnosti s licenciou. A hoci majú možnosť obrátiť sa na políciu, spravidla sa boja o život a radšej prídu o majetok, ako by mali nahlásiť úžerníka,“ tvrdí Kahanec. Navyše môže dochádzať k situáciám, že ľudia, ktorých teraz novela vylúči z úverového trhu, budú dotlačení k tomu, že budú nútení vynechať napr. splátku hypotéky. Budú kalkulovať s tým, že im banka majetok hneď nepredá, a oni tak „nájdu“ prostriedky na okamžité obstaranie pokazenej chladničky, bez ktorej si najmä v lete asi len ťažko vie ktokoľvek predstaviť fungovanie domácnosti, upozorňuje Kahanec.

Už predošlé nesystémové zmeny zákonov spôsobili pokles novoposkytnutých úverov mimo bánk polročne o zhruba 150 miliónov eur. A hoci bankové úvery mierne narástli, je to spôsobené najmä väčšími úvermi, ktoré využívajú klienti na dofinancovanie hypoték limitovaných na 90 % hodnoty kupovaného bytu alebo domu. V skutočnosti poklesol objem poskytnutých úverov menších ako 6500 eur o desiatky percent tak v bankách, ako aj u ostatných veriteľov. Nepremyslené zmeny pripravené bez akejkoľvek dopadovej štúdie takto otvorili priestor pre nezákonné úvery v objeme minimálne 300 miliónov eur ročne.