TS: Ak prezident podpíše sporný zákon, splátkový predaj skutočne skončí

Ak prezident zákon podpíše, Slováci si už nekúpia nič na splátky a výrazne sa im obmedzia možnosti refinancovania starých úverov. Poslanci nemajú právomoc vykladať zákony a mediálnymi vyjadreniami sa snažia prekryť hrubú chybu v novele zákona.

BRATISLAVA, 14. 12. 2015 – Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov (APSU) odmieta obvinenia z klamstva zo strany niektorých poslancov NR SR, nakoľko skutočne predložili na rokovanie a následne schválili zákaz poskytovania splátkového predaja tovarov vrátane automobilov a refinancovania úverov. Vytvorili tým unikátnu situáciu, ktorá nie je nikde inde na svete, kedy si obyvatelia nemôžu kúpiť na splátky auto alebo chladničku. Jednou vetou navyše zakázali aj poskytovanie refinančných alebo konsolidačných úverov, vďaka čomu si mohli spotrebitelia zlacniť staršie pôžičky alebo spojiť viacero do jednej a mať nižšiu splátku. Zároveň urobili takmer nemožným poskytovanie spotrebiteľských úverov v nízkych sumách do domácností, pretože za daných podmienok by ich poskytovanie viedlo členov asociácie do ekonomickej straty.

„Poslanci NRSR si neuvedomujú, že nehovoria proti svojim politickým konkurentom, ale proti spoločnostiam, ktoré tieto produkty spotrebiteľom poskytujú. Tie pôsobia na trhu v súlade so zákonmi SR a preto v momente začiatku účinnosti tejto novely budú musieť ukončiť poskytovanie splátkového predaja, refinancovania a aj značnej časti úverov zákazníkom s nízkymi príjmami,“ povedal Ivan Kahanec, výkonný tajomník APSU. Vzhľadom na rozdielny výklad nových ustanovení medzi poskytovateľmi úverov a poslancami resp. Národnou bankou Slovenska vzniká minimálne právna neistota, ktorú môže rozlúsknuť len súd. Renomované spoločnosti pôsobiace na trhu však nebudú pre chybu v zákone riskovať svoje dobré meno, obvinenie z porušovania zákona a sankciu vo forme bezúročnosti a bezpoplatkovosti poskytnutých úverov.

Splátkový predaj bol doteraz medzi spotrebiteľmi veľmi obľúbený. Napríklad v roku 2014 financovali členovia APSU spolu vyše 433.000 splátkových predajov v hodnote vyše 155 miliónov eur. Najviac tovarov si na splátky kupujú Slováci práve v prebiehajúcom období Vianoc. Ide zhruba o 140 až 150.000 zmlúv. Zmeny taktiež postihnú úvery do domácností v počte takmer 200.000 ročne v objeme na úrovni 125 miliónov eur.

V čom je problém

Problematickým bodom novely je bod 10. pozmeňujúceho návrhu poslanca Róberta Madeja. Ten upravuje článok I zákona nazvaný „Všeobecné ustanovenia“, ktoré majú vplyv na všetky ďalšie ustanovenia zákona. Konkrétne mení tento bod §1 ods. 2 do takejto výslednej podoby:

(2) Spotrebiteľským úverom na účely tohto zákona je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi. Spotrebiteľský úver podľa tohto zákona možno poskytnúť len bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na platobný účet spotrebiteľa, poštovým poukazom, ktorého adresátom je spotrebiteľ alebo platobným prostriedkom vydaným na meno spotrebiteľa;1).

Zákon teda týmto ustanovením jasne a presne definuje spôsoby poskytnutia spotrebiteľského úveru spotrebiteľovi. V ďalších ustanovenia zákona, a to vrátane §15 o viazaných spotrebiteľských úveroch, nie je nikde uvedená výnimka z §1 ods. 2. Teda nikde v zákone nie je definované, že nejaký typ úveru je možné poskytnúť spotrebiteľovi tak, že finančné prostriedky idú priamo na účet tretej strany – predajcu alebo iného veriteľa. Vzniká teda situácia, kedy zákon zakazuje niečo, čo následne popisuje a predpokladá, že bude fungovať.

Pri poskytovaní úverov nízkopríjmovým zákazníkom je problém v tom, že podľa návrhu novely by sa ich celkové náklady museli vtesnať do maximálnej odplaty 26%, čo pri tak rizikovej skupine zákazníkov nie je možné. Preto táto forma úverovania zanikne a otvorí tak priestor pre čierny trh, bez zmlúv a akejkoľvek ochrany spotrebiteľa.

Jedinou nádejou zostáva prezident

V súčasnosti zostáva jedinou šancou na nápravu vzniknutej situácie prezident republiky. Ten má ako jediný právomoc zákon nepodpísať a vrátiť ho poslancom národnej rady s odôvodnením a návrhom na doplnenie či odstránenie spornej pasáže, ktorá zakazuje splátkový predaj a refinancovanie úverov.