RTVS: Provident odchádza zo Slovenska

RTVS: Provident odchádza zo Slovenska

27. február 2016

Témou reportáže v Správach RTVS bolo oznámenie spoločnosti Provident Financial o ukončení poskytovania úverov domácnostiam prostredníctvom obchodných zástupcov. APSU sa nemôže vyjadrovať k obchodným rozhodnutiam svojich členov.

Časť stanoviska APSU k tejto téme a k tomu, čo spôsobilo ukončenie pôsobenia spoločnosti na trhu: “Výsledkom poslednej poslaneckej novely zákona 129/2010 Z.z. bude, že sa rozšíri čierny úverový trh a narastie počet spotrebiteľov, ktorých spotrebiteľské práva nebudú chránené. Aj napriek tomu, že autori novely ju označili za „protiúžernícku“, práve úžerníci budú mať vďaka nej viac zákazníkov z radov najzraniteľnejších skupín obyvateľov. Odhadujeme, že táto novela znemožnila prístup stovkám tisíc obyvateľov k legálnym úverom od spoločností pod dohľadom NBS, pričom ich potreba financií nezanikne. Najmenej bonitní klienti využívali úvery najčastejšie na úhrady nedoplatkov na energiách, náhradu pokazených nevyhnutných spotrebičov (práčka, chladnička, kotol) a podobne. Teda ich využívali na základné potreby a nie na financovanie luxusu.

Novela bola pripravená nedôsledne, bez diskusie s trhom a bez akejkoľvek analýzy dopadov na trh a na spotrebiteľov. Svedčí o tom aj fakt, že prvá verzia schválená v NR SR zakázala obľúbený a bezproblémový splátkový predaj spotrebičov alebo áut či refinancovanie úverov. Tento stav bol opravený až po tom, ako novelu do parlamentu vrátil prezident SR.”

Správy RTVS 27.02.2016