Členovia APSÚ požiadali o licenciu

31. máj 2015

Spoločnosti združené v Asociácii poskytovateľov spotrebiteľských úverov (APSÚ) požiadali do 31. mája 2015 Národnú banku Slovenska o povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov (tzv. licenciu) podľa zákona 129/1010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch platného od 1. apríla 2015. V APSÚ sú združené spoločnosti Cetelem Slovensko, Cofidis, Consumer Finance Holding, Home Credit Slovakia, Profi Credit Slovakia, Provident Financial a Telervis Plus.

V zmysle §25f ods. 3 zákona 129/2010 Z.z. môžu veritelia, ktorí poskytovali spotrebiteľské úvery, úvery alebo pôžičky k 1. aprílu 2015 podľa predpisu účinného do 31. marca 2015 a v termíne do 31. mája 2015 podali žiadosť o povolenie podľa predpisu účinného od 1. apríla 2015, poskytovať spotrebiteľské úvery aj po 31. auguste 2015. Všetci ostatní budú musieť po tomto termíne ukončiť poskytovanie nových spotrebiteľských úverov. V prípade, že NBS žiadosti veriteľa nevyhovie, ten bude musieť ukončiť poskytovanie úverov v zmysle rozhodnutia NBS.

NBS zverejní 1. septembra 2015 zoznam licencovaných poskytovateľov spotrebiteľských úverov na svojej webovej stránke a dovtedajší Register veriteľov sa už nebude zverejňovať.