PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
Pribinova 25,
824 96 Bratislava 26
Telefón: +421 2 20641159
E-mail: pozicky@proficredit.sk
Web: www.proficredit.sk

Licencia NBS: Číslo rozhodnutia ODB-5025/2015-6