Home Credit Slovakia, a.s.

Home Credit Slovakia, a.s.

Sídlo spoločnosti:
Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany
Telefón: +421 33 7767111
E-mail: posta@homecredit.sk
Web: www.homecredit.sk

Licencia NBS: Číslo rozhodnutia ODB-6053/2015-6