CETELEM SLOVENSKO a.s.

CETELEM SLOVENSKO a.s.

Sídlo spoločnosti:
Panenská 7,
812 36 Bratislava 1
Telefón: +421 2 59342100
E-mail: cetelem@cetelem.sk
Web: www.cetelem.sk

Licencia NBS: Číslo rozhodnutia ODB-6183/2015-6