BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky

Sídlo spoločnosti:
Karadžičova 2,
821 08 Bratislava
Telefón: 0850 11 12 12
E-mail: cetelem@cetelem.sk
Web: www.cetelem.sk

Licencia NBS: Číslo rozhodnutia ODB-6183/2015-6