Zoznam členov

COFIDIS, a.s.COFIDIS, a.s.

COFIDIS, a.s.


Sídlo spoločnosti:
Einsteinova 11,
851 01 Bratislava
Telefón: +421 232 22 01 20
E-mail: 
informacie@cofidis.sk
Web: 
www.cofidis.sk

Licencia NBS: Číslo rozhodnutia ODB-6050/2015-12

Consumer Finance Holding, a.s.Consumer Finance Holding, a.s.

Consumer Finance Holding, a.s.

Sídlo spoločnosti:
Hlavné námestie 12,
060 01 Kežmarok
Infolinka: 0850 111 484
E-mail: info@cfh.sk
Web: www.cfh.sk

Licencia NBS: Číslo rozhodnutia ODB-6052-2/2015

Fair Credit Slovakia, SEFair Credit Slovakia, SE

Fair Credit Slovakia, SE

Sídlo spoločnosti:
Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava
Telefón: 0800 820 120
E-mail: info@faircredit.sk
Web: www.faircredit.sk

Licencia NBS: Číslo rozhodnutia ODB-6174-2/2015

Home Credit Slovakia, a.s.Home Credit Slovakia, a.s.

Home Credit Slovakia, a.s.

Sídlo spoločnosti:
Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany
Telefón: +421 33 7767111
E-mail: posta@homecredit.sk
Web: www.homecredit.sk

Licencia NBS: Číslo rozhodnutia ODB-6053/2015-6


PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
Pribinova 25,
824 96 Bratislava 26
Telefón: +421 2 20641159
E-mail: pozicky@proficredit.sk
Web: www.proficredit.sk

Licencia NBS: Číslo rozhodnutia ODB-5025/2015-6

Provident Financial, s.r.oProvident Financial, s.r.o

Provident Financial, s.r.o

Sídlo spoločnosti:
Mlynské Nivy 49,
821 09 Bratislava 1
Telefón: +421 2 59800600
provident.slovakia@provident.co.uk
Web: www.provident.sk

Licencia NBS: Číslo rozhodnutia ODB-4729/2015-11

TELERVIS PLUS a.s.TELERVIS PLUS a.s.

TELERVIS PLUS a.s.


Sídlo spoločnosti:
Staré Grunty 7,
841 04 Bratislava 1
Telefón: 0850 166 666
E-mail: telervis@telervis.sk
Web: www.kesovka.sk

Licencia NBS: Číslo rozhodnutia ODB-5810/2015-11