Zmena názvu na Asociáciu poskytovateľov spotrebiteľských úverov

5. decembra 2012

Asociácia organizácií splátkového predaja SR odsúhlasila zmenu názvu asociácie na Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov (APSÚ). Cieľom zmeny názvu je snaha presnejšie pomenovať škálu finančných produktov a služieb poskytovaných jej členmi.