TS: Splátkový predaj a refinancovanie na Slovensku končia

Slovenský úverový trh sa stáva svetovým unikátom, keď po zákaze pôžičiek v hotovosti budú po novom zakázané aj splátkové predaje áut alebo domácich spotrebičov. Zákaz refinancovania alebo konsolidácie úverov dostáva spotrebiteľov do veľmi nevýhodnej situácie, keďže nebudú môcť nahradiť drahšie úvery lacnejším.

BRATISLAVA, 10. 12. 2015 – Obľúbený splátkový predaj, vďaka ktorému si mohli doteraz občania zadovážiť náhradu za neekologickú alebo pokazenú chladničku, práčku, elektroniku alebo auto, na Slovensku končí. Národná rada totiž v stredu zakázala všetky produkty splátkového predaja a tzv. lízingu motorových vozidiel. Ide pritom o úverové produkty, pri ktorých spotrebitelia zakúpený výrobok preplatili minimálne a po novom budú musieť na nákup využiť drahšie úvery.

„Opätovne sa pri nesystematickej regulácii s cieľom zvýšiť ochranu spotrebiteľov deje to, že výsledná regulácia ide proti samotným spotrebiteľom a zakazuje spôsoby financovania, ktoré doteraz fungovali na trhu bez akýchkoľvek problémov. Vykonané zmeny navyše nijako nezvyšujú ochranu spotrebiteľov, ale práve naopak, zakazujú možnosti, ktoré boli pre nich prínosné,“ povedal Ivan Kahanec, výkonný tajomník Asociácie poskytovateľov spotrebiteľských úverov.

Zákaz refinancovania a konsolidácie

Jedným ustanovením, ktorého deklarovaným dôvodom je spresniť zákaz poskytovania úverov v hotovosti, zakázali poslanci aj možnosť refinancovania alebo konsolidácie úverov. Kým doteraz si mohol spotrebiteľ preniesť svoj úver k inému poskytovateľovi za výhodnejších podmienok alebo ak mal viacero úverov, tak si ich spojil do jedného s lepšími podmienkami, po novom nebude toto možné zrealizovať. Spotrebiteľ tak v konečnom dôsledku zaplatí viac, prípadne si nebude môcť znížením splátok pomôcť v zložitejšej životnej situácii.

Tieto zásadné zmeny boli v NR SR schválené cez pozmeňovací návrh k novele zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Pôvodným zámerom tejto novely bolo chrániť spotrebiteľov pred zneužívaním zmeniek zo strany neférových hráčov na trhu. Zmeny v zákone 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, ktoré zakazujú splátkový predaj a refinancovanie, boli zrejme navrhované s dobrým úmyslom chrániť spotrebiteľov v dnes už ojedinelých prípadoch zneužívania poskytnutia úveru v hotovosti. Doplnením jednej vety do ustanovenia zakazujúceho poskytnutie úveru v hotovosti však NR SR spôsobila koniec bezproblémovým formám financovania. Pri refinancovaní aj predaji na splátky prebieha prevod peňazí bezhotovostne na účet pôvodného poskytovateľa úveru resp. predajcu tovarov. „Tento prípad opätovne ukazuje, že legislatívny proces na Slovensku neprebieha štandardným spôsobom, vďaka ktorému by bolo možné takéto neplánované ale zásadné zmeny z návrhov odstrániť,“ povedal Kahanec.

To, čo neustále chýba a čo štátne orgány neriešia, je veľmi nízka finančná gramotnosť obyvateľov. Absolútne chýba finančné vzdelávanie na školách alebo projekty vzdelávania dospelých. Namiesto toho, aby obyvatelia dostali toto vzdelanie, neustále sa mení regulácia trhu, ktorá často zasahuje klientov negatívne. Navyše v takom rýchlom slede, že jedna regulácia ešte ani nezačala prinášať výsledky a už je schválená nová.