TS: Náročným licencovaním prešli všetci členovia asociácie

Spotrebiteľské úvery môžu poskytovať už len banky a 20 licencovaných lízingoviek a poskytovateľov spotrebiteľských úverov. Na zlepšenie ochrany spotrebiteľov je nevyhnutné aj finančné vzdelávanie a zvyšovanie finančnej gramotnosti obyvateľov.

BRATISLAVA, 23. 10. 2015 – Všetky spoločnosti združené v Asociácii poskytovateľov spotrebiteľských úverov (APSU) úspešne prešli povoľovacím konaním Národnej banky Slovenska a smú poskytovať spotrebiteľské úvery. Náročný proces získania tzv. licencie bol zavŕšením snahy členov ukázať, že podnikajú na trhu čestne, zodpovedne a v súlade so slovenskou legislatívou. Členmi asociácie sú: CETELEM SLOVENSKO a.s., COFIDIS, a.s., Consumer Finance Holding, a.s., Home Credit Slovakia, a.s., PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Provident Financial, s.r.o. a TELERVIS PLUS a.s.

V súčasnosti má povolenie NBS 20 spoločností a to vrátane lízingoviek poskytujúcich okrem finančného lízingu aj financovanie formou spotrebiteľských úverov. Aj keď sa tento počet ešte môže zmeniť, nakoľko pôvodne fungovalo na trhu vyše 270 veriteľov, takéto výrazné zníženie počtu spoločností dokazuje, že splniť kritériá pre získanie licencie nebolo jednoduché.

O náročnosti povoľovacieho procesu a dôslednosti NBS pri posudzovaní predložených podkladov žiadateľmi svedčí aj to, že celý proces trval dlhšie, ako očakávané tri mesiace od začiatku júna do konca augusta. „Navyše, niektoré spoločnosti museli upraviť svoju organizačnú štruktúru tak, aby sa zvýšila interná kontrola poskytovania úverov. Došlo aj k úpravám v interných procesoch, ktoré viedli k zlepšeniu starostlivosti a ochrany o spotrebiteľov,“ povedal Ivan Kahanec, výkonný tajomník APSU.

Samotné zavedenie tzv. licencovania poskytovateľov spotrebiteľských úverov je však len prvým krokom ku komplexnému zlepšeniu situácie na trhu spotrebiteľských úverov. Omnoho dôležitejší bude dohľad nad spoločnosťami zo strany NBS. Hoci doteraz nekontrolovala fungovanie tejto časti finančného trhu, členovia APSU očakávajú, že bude férovým a prísnym regulátorom. Má totiž odborníkov na finančný trh, silnejšie kompetencie a dlhodobé skúsenosti s inými oblasťami finančného trhu, čo Slovenská obchodná inšpekcia nemala.

Nemenej dôležité je aj vzdelávanie obyvateľov a zvyšovanie ich finančnej gramotnosti. „Mnohí stále nemajú ani základné finančné vzdelanie, vďaka ktorému by vedeli, ako sa starať o svoje financie, aký je rozdiel medzi slovami úrok a úver či to, čo pre ich peňaženku znamená skratka RPMN (ročná percentuálna miera nákladov),“ povedal Kahanec. Finančná nevzdelanosť spotrebiteľov otvára priestor pre nepoctivé firmy alebo jednotlivcov, ktorých cieľom je zneužiť zlú situáciu klienta a ktorí v súčasnosti podnikajú mimo zákona. Čiernu zónu poskytovania úverov totiž nepostihne žiadna regulácia, nakoľko tie spoločnosti a jednotlivci nefungovali v súlade so zákonmi v minulosti a nebudú ich dodržiavať ani v budúcnosti.

Podmienky získania licencie

 • Minimálne základné imanie vo výške 500.000 eur
 • Dozorná rada a samostatný útvar vnútornej kontroly
 • Prehľadný a dôveryhodný pôvod peňazí v základnom imaní a používaných na poskytovanie úverov
 • Systém na posudzovanie schopnosti spotrebiteľa splácať úver
 • Odborná spôsobilosť, bezúhonnosť a dôveryhodnosť vedúcich pracovníkov
 • Vhodnosť spoločnosti v zmysle zákona
 • Sídlo alebo organizačná zložka na území SR
 • Reklamačný poriadok

Ako spoznať značkovú spoločnosť

 • Má dlhodobý biznis plán. Ak si však svojimi obchodnými praktikami pokazí meno, bude to znamenať pre ňu koniec podnikania.
 • Má vysoké štandardy fungovania. Západná legislatíva, ktorou sa musia riadiť ich materské spoločnosti, je omnoho prísnejšia v porovnaní so Slovenskom. Navyše, ak je spoločnosť kótovaná na burze, každý prešľap sa prejaví poklesom hodnoty akcií a teda aj hodnoty firmy.
 • Precízne preveruje schopnosť klienta splácať a nepožičia hocikomu. Dôkazom toho sú desiatky percent zamietnutí.
 • Otvorene komunikuje smerom k spotrebiteľom. Využíva v zmluve čitateľné písmo, transparente informuje o cene a všetkých zmluvných náležitostiach.
 • Nevyužíva nekalé praktiky. Vďaka férovému prístupu ku klientom sa spokojní klienti vracajú a podnikanie ďalej funguje.
 • Má férový prístup pri omeškaní splátky. Dohoda o dočasnom znížení splátok je dobrá pre spotrebiteľa aj veriteľa a obaja sú nakoniec spokojní.