Tlačová správa: Úrokový strop spôsobí rozmach nelegálnych pôžičiek

20. januára 2014

Namiesto ochrany slušných a poctivých ľudí pripravili poslanci návrhy, ktoré budú chrániť a zvýhodňovať neplatičov.

BRATISLAVA, 20. 01. 2014 – Zníženie dostupnosti úverov pre bežných a poctivých ľudí, úplné zrušenie možnosti požičať si peniaze pre niektoré skupiny občanov, odchod značkových spoločností z trhu a rozmach sivej a čiernej ekonomiky. Toto prinesie novela Občianskeho zákonníka a súvisiacich zákonov predstavená v parlamente začiatkom januára tohto roka. Skutočným dôsledkom, ktorý prinesie požičiavanie si peňazí od jednotlivcov či firiem mimo pôsobnosti zákona, je však v príkrom rozpore s ochranou spotrebiteľa, ktorú deklarujú poslanci stojaci za touto novelou.

Zámer ochrániť spotrebiteľa na finančnom trhu, ktorý má vláda aj ministerstvá, je správny a legitímny a podporuje ho aj Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov (APSÚ) združujúca značkové pôžičkové spoločnosti. „APSÚ je pripravená spolupodieľať sa na príprave takej legislatívy, ktorá bude skutočne chrániť spotrebiteľov na trhu, obmedzí nelegálne požičiavanie peňazí a rovnako tak obmedzí nekalé praktiky na trhu,“ povedal výkonný tajomník APSÚ Ivan Kahanec.

Kým však vláda schválila minulý týždeň prepracovanú a komplexnú Koncepciu na ochranu spotrebiteľa na finančnom trhu, v ten istý deň predstavili poslanci tej istej politickej strany svoju predstavu. Tá však na rozdiel od koncepcie spôsobí presný opak, ako je ochrana spotrebiteľov.

„Cenová regulácia skrytá pod názvom úrokový strop alebo maximálna výška odplaty nie je na konkurenčnom trhu efektívnym nástrojom jeho regulácie a nezlacní úvery pre bežných ľudí. V skutočnosti zníži dostupnosť úverov pre tých, ktorí to najviac potrebujú,“ povedal Kahanec. Spoločnosti združené v Asociácii poskytujú úvery aj klientom so strednými a nižšími príjmami a tomu sú prispôsobené aj podmienky produktov.

Zákaz poskytovania hotovostných úverov úplne obmedzí možnosť legálne si zobrať pôžičku pre zhruba 100 000 ľudí, ktorí nemajú bankový účet. Pre stredne a nízko príjmové skupiny je mesačný náklad 3 až 6 eur za bežný účet vysoký výdavok. Keďže nevlastnia počítač alebo nemajú internet, tak nemôžu využívať ani bezplatný účet v on-line banke. „Zákaz hotovostných pôžičiek od značkových spoločností vyženie ľudí do čiernej zóny ekonomiky,“ povedal Kahanec.

Služby nebankových spoločností využívajú ľudia pri bežných situáciách – pokazí sa im práčka a chcú na splátky novú alebo im prišiel nečakane vysoký nedoplatok na energiách. Ak im na to nepožičia – kvôli úrokovému stropu – banka ani poskytovateľ spotrebiteľských úverov, zo štatistík a prieskumov v iných krajinách s takouto reguláciou (Nemecko, Francúzsko) vyplýva, že budú otvorení možnosti požičať si nelegálne. V týchto krajinách si totiž nízkopríjmové skupiny nedokážu požičať na kúpu práčky alebo uhradenie nedoplatku na energiách, keďže najdostupnejší úver pre tieto skupiny je v minimálnej výške 2500 eur.

O APSÚ

Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov (APSÚ SR) je záujmové združenie právnických osôb poskytujúcich spotrebiteľské úvery z vlastných zdrojov. Členmi asociácie sú najvýznamnejšie spoločnosti podnikajúce v danom segmente finančných produktov na Slovenskom trhu.

Združenie vzniklo v apríli 1998 ako Asociácia organizácií splátkového predaja (AOSP) a od 19. marca 2013 zmenilo názov na Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov.

Asociácia presadzuje dodržiavanie etického kódexu APSÚ pri podnikateľských aktivitách svojich členov. Záväzok dodržiavať Etický kódex je základnou podmienkou členstva v asociácii.