Tlačová správa: Úrokový strop obmedzil ponuku úverov a zneistil spotrebiteľov

10. júna 2014

Novo zavedený strop pre odplatu pri úveroch má úž reálny dopad na zákazníkov. V značkových spoločnostiach skončili niektoré úvery so splatnosťou niekoľkých mesiacov a na obdobie na viac ako 3 roky. Nejednoznačný výklad odplaty a jej výpočtu rovnako zneistil spotrebiteľov aj veriteľov pri poskytovaní kreditných kariet.

BRATISLAVA, 10. 06. 2014 – Mnohí spotrebitelia si už od značkovej spoločnosti nepožičajú, ďalší si už nebudú môcť zvoliť taký produkt, ktorý by pre nich bol najvhodnejší. Ide najmä o skupinu poctivých klientov, ktorí boli zvyknutí na úvery na kratšie obdobie alebo im peňaženka dovolila len úvery s dĺžkou splácania viac ako 3 roky, a teda nižšou splátkou. Ponuka takýchto produktov od značkových poskytovateľov úverov sa totiž obmedzila.

V praxi nová legislatíva spôsobí, že časť klientov preplatí úver viac. Napríklad, ak si do 1. júna mohol spotrebiteľ požičať 500 eur na 11 mesiacov a vrátil poskytovateľovi späť 626,76 eura, po novom takýto úver nedostane, lebo jeho výška odplaty presahuje štátom stanovený strop, a teda musel byť zrušený. Klient pritom nemusel zaplatiť žiaden poplatok navyše, napríklad pri odklade splátky alebo zmene splátkového kalendára. Po novom sa pri tej istej sume musí predĺžiť doba splácania, aby pôžička spĺňala literu zákona, pričom klient úver viac preplatí.

Komplikácie pri získaní úveru budú mať aj klienti, ktorí by si chceli požičať viac a na dlhšie obdobie. Nová regulácia ukončila predaj časti úverov so splatnosťou dlhšou ako 3 roky. Vďaka dlhšej splatnosti, a teda nižšej splátke, si totiž takýto úver mohli dovoliť aj ľudia s napätejším rozpočtom. V oboch prípadoch sa legislatíva negatívne dotkla spotrebiteľov, ktorí by prešli u značkových spoločností dôkladným preverovaním schopnosti splácať pôžičku.

„Hoci bolo cieľom poslancov NR SR a vlády, aby boli klienti viac chránení a aby platili za úvery menej výsledkom je, že časť spotrebiteľov zaplatí za úver viac. Je to dôsledok šitia legislatívy horúcou ihlou, bez diskusie so zástupcami trhu a najmä bez akejkoľvek dopadovej analýzy na spotrebiteľov,“ povedal Ivan Kahanec, výkonný tajomník Asociácie poskytovateľov spotrebiteľských úverov. Rýchlosť, akou bola nová regulácia prijatá a jej neustále zmeny spôsobili, že niektoré spoločnosti sa nedokázali v priebehu 3 dní od schválenia prispôsobiť novej legislatíve a v prvých dňoch júna nemôžu poskytovať úvery.

Nevypočítateľná odplata pri kreditkách

Nedostatočná príprava, absencia diskusie a analýzy trhu je najvypuklejšia pri kreditných kartách a tzv. revolvingových úveroch. Nariadenie vlády totiž nešpecifikuje, ako sa má vypočítať odplata pri tomto type úverov. Vznikla tak veľká právna neistota, kedy tento výpočet nedokáže spraviť ani veriteľ a ani spotrebiteľ si nemá ako overiť, či je kreditná karta poskytnutá v súlade s reguláciou. „Problém je v tom, že nariadenie vlády počíta s tým, že na začiatku zmluvného vzťahu je definovaný objem poskytnutých peňazí a doba splatnosti. Avšak kreditná karta je poskytnutá na dobu neurčitú a klient môže svoj úverový rámec vyčerpať niekoľkonásobne,“ povedal Kahanec.

Aktuálne platná regulácia na prechodné obdobie od 1.6. do 1.9.2014, ktorú na poslednú chvíľu pripravilo ministerstvo spravodlivosti, je omnoho prísnejšia, ako maximálna odplata platná od septembra. Značkové spoločnosti sa síce za cenu obmedzenia ponuky pre klientov prispôsobili aj na tieto podmienky, z dlhodobého hľadiska by však takto nastavená maximálna odplata nebola na Slovensku udržateľná. Predĺženie prechodného obdobia na neurčito by ohrozilo aj najväčších poskytovateľov spotrebiteľských pôžičiek na Slovensku.

Výsledkom tejto regulácie navyše bude aj výrazné obmedzenie inovácií v oblasti poskytovania úverov na Slovensku. Pre spotrebiteľov to bude znamenať, že ich potreby financovania nebude možné naplniť.

Ako spoznať značkovú spoločnosť

  • Má dlhodobý biznis plán. Ak si však pokazí meno, bude to znamenať pre ňu koniec podnikania.
  • Má vysoké štandardy fungovania. Západná legislatíva, ktorou sa musia riadiť ich materské spoločnosti, je omnoho prísnejšia v porovnaní so Slovenskom. Navyše, ak je spoločnosť kótovaná na burze, každý prešľap sa prejaví poklesom hodnoty akcií a teda aj hodnoty firmy.
  • Precízne preveruje schopnosť klienta splácať. Dôkazom toho sú desiatky percent zamietnutí.
  • Otvorene komunikuje smerom k spotrebiteľom. Využíva v zmluve čitateľné písmo a informuje ich o všetkých náležitostiach.
  • Nevyužíva žiadne nekalé praktiky. Vďaka férovému prístupu ku klientom sa spokojní klienti vracajú a podnikanie ďalej funguje.
  • Má férový prístup pri omeškaní splátky. Dohoda s klientom je dobrá pre spotrebiteľa aj veriteľa a obaja sú nakoniec spokojní.