Tlačová správa: Licencie vyčistia trh pôžičkových firiem

27. februára 2014

Efektívna prevencia by mala byť základom i súčasťou ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu. Vládou schválené licencovanie pôžičkových firiem v praxi vytvorí pevný múr proti spoločnostiam, ktoré uplatňujú alebo majú úmysel používať nekalé praktiky voči spotrebiteľom. Licencovanie, ako koncepčné a systémové opatrenie, je tak prvou a zásadnou prekážkou pre rozmach šedej zóny.

BRATISLAVA, 27. 02. 2014 – Stanovenie výšky základného imania, odbornej spôsobilosti manažmentu či dôveryhodný pôvod požičiavaných peňazí. Aj to by mali byť podmienky pre získanie licencie na poskytovanie spotrebiteľských úverov. Špekulanti, ktorí na rozdiel od bánk a značkových spoločností s dlhodobým podnikateľským zámerom spravidla niektorú z tvrdých podmienok nedokážu splniť, nebudú môcť na trh ani len vstúpiť.

Vláda na svojom prvom tohtoročnom zasadaní schválila Koncepciu ochrany finančného spotrebiteľa, ktorá navrhuje zaviesť licenčný proces pre subjekty poskytujúce spotrebiteľské úvery. APSU podporuje tento materiál a v procese jeho prípravy sama iniciatívne navrhovala zavedenie licencovania pre tento segment finančného trhu.

Získaním licencie sa spoločnosti dostanú pod dohľad kontrolných orgánov Národnej banky Slovenska. Tá má totiž, na rozdiel od Slovenskej obchodnej inšpekcie bohatej na skúsenosti s ochranou pred agresívnymi praktikami obchodníkov, špeciálne vzdelaných odborníkov na finančný trh. NBS už teraz totiž kontroluje banky, poisťovne či maklérske spoločnosti a ich rozsiahle a zložité zmluvy, obchodné podmienky a produkty.

„Značkoví poskytovatelia spotrebiteľských úverov spĺňajú už dnes vysoké štandardy pri svojom fungovaní na slovenskom trhu. Nezneužívajú situáciu klienta, hľadajú riešenie prijateľné pre obe strany v prípade, keď sa klient dostane počas splácania do ťažkej životnej situácie a dávajú veľký dôraz na skúmanie bonity klientov. Dôkazom toho je vyše milióna spokojných aktívnych klientov a desiatky percent neschválených žiadostí o úver klientov, ktorí by neboli schopní ich splácať,“ povedal výkonný tajomník Asociácie poskytovateľov spotrebiteľských úverov Ivan Kahanec.

Ako by teda malo licencovanie vyzerať?

  • Poskytovať úvery by mohla len bezúhonná a dôveryhodná osoba, ktorá nespáchala v minulosti žiaden trestný čin.
  • Základné imanie spoločnosti resp. hodnota finančných prostriedkov alebo majetku by musela byť minimálne v určitej sume rádovo desiatky tisíc eur s tým, že by počas celej doby vykonávania činnosti nebolo možné znížiť základné imanie alebo hodnotu prostriedkov či iného majetku. V súčasnosti je pri s.r.o. stanovené základné imanie na 5.000 €, ktoré v praxi ani nemusia byť majetkom podnikateľa.
  • Požičiavané peňažné prostriedky by museli mať preukázateľne dôveryhodný pôvod, aby sa na trh nedostávali peniaze z nelegálnej činnosti.
  • Skúmať by sa mala aj vlastnícka štruktúra poskytovateľa.
  • Povinnosťou by bolo aj predloženie obchodného plánu.
  • Firma by mala byť technicky a organizačne pripravená na všetky aspekty poskytovania úverov. Najmä by mala byť schopná riadne posudzovať bonitu klienta, odborne školiť obchodných zástupcov či riešiť súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok od neplatičov.
  • Podobne, ako je to pri bankách, mala by byť stanovená minimálna odborná spôsobilosť štatutárov alebo zamestnancov vo vedení spolu s podmienkou na minimálne vzdelanie (napr. II. stupeň VŠ) a minimálnu prax vo finančníctve.

Za porušenie sankcie

V rámci regulácie možno uvažovať aj o efektívnejšom využívaní rôznych typov sankcií. Aj napriek tomu, že sú k dispozícii aj dnes, nie sú regulátorom spotrebiteľských vzťahov aplikované ani pri zjavnom a dlhodobom porušovaní práv spotrebiteľov zo strany niektorých spoločností. Sankcie by mali mať široký rozsah a mali by byť používané proporčne k problému, ktorý by vznikol na trhu. Siahali by od odporúčania na zmenu určitého správania, cez zakázanie konkrétnej praktiky až po pozastavenie účinnosti zápisu v registri alebo uloženie najvyššej sankcie výmazu z registra veriteľov. Odňatie licencie a zákaz podnikania, sa musí konečne stať reálnou hrozbou pre neférových poskytovateľov. Týmto spôsobom sa najlepšie podarí vyčistiť trh od čiernych oviec a zároveň spotrebitelia získajú skutočne zvýšenú ochranu.