RTVS: Správy a komentáre na tému licencovania

RTVS: Správy a komentáre na tému licencovania

1. októbra 2014

Témou Správ a komentárov na druhom okruhu RTVS bolo schválenie návrhu novely zákona 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch Vládou SR. Novela zavádza od budúceho roka licencie pre poskytovateľov úverov a zároveň rozširuje povinnosti pri preverovaní klientov a ich schopnosti splácať úver. O nových podmienkach pre poskytovateľov spotrebiteľských úverov diskutoval výkonný tajomník APSÚ Ivan Kahanec a Peter Mikloš, vedúci oddelenia pre ochranu finančného spotrebiteľa MF SR.

Správy a komentáre RTVS 1.10.2014