Nové znenie návrhu zákona na ochranu osobných údajov

11. januára 2013

Vláda SR na svojej schôdzi 9. Januára 2013 odsúhlasila nové znenie návrhu zákona na ochranu osobných údajov. Návrh zákona si vyžiadala potreba dôslednej transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.