Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov (APSÚ) zastupuje od roku 1998 najvýznamnejšie spoločnosti poskytujúce spotrebiteľské úvery. Cieľom činnosti APSÚ je predovšetkým ochrana záujmov členských spoločností na finančnom trhu, podpora rozvoja finančných služieb (najmä poskytovania spotrebiteľských úverov), podpora finančnej gramotnosti, presadzovanie spoločných záujmov členov voči zákonodarným a kontrolným orgánom štátnej správy a tretím osobám.

Všetci členovia asociácie majú na poskytovanie spotrebiteľských úverov príslušné povolenie Národnej banky Slovenska (tzv. licenciu). Spoločne reprezentujú vyše 70 % trhu novoposkytnutých spotrebiteľských úverov, ktorý zahŕňa členov APSÚ a ostatných nebankových veriteľov.

Asociácia presadzuje dodržiavanie Etického kódexu APSÚ pri podnikateľských aktivitách svojich členov. Záväzok dodržiavať Etický kódex je základnou podmienkou členstva v asociácii.

APSÚ rešpektuje všetky zákonné pravidlá vrátane ochrany hospodárskej súťaže. Aj preto koná v súlade s platnou legislatívou a v rámci svojich stretnutí a komunikácie sa vyhýba vytváraniu obchodných dohôd medzi jednotlivými účastníkmi trhu.

Hodnoty a záujmy členov presadzuje APSÚ aj ako člen Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

Stanovy APSÚ SR (PDF)